Presentation av företaget


Bildbyrå med inriktning på Göteborg, sjöfart, kommunikation och Sverige.

Fotografering är mitt stora intresse sedan lång tid tillbaka. De första bilderna togs 1961. Med tiden började mitt arkiv att växa och har nu c:a 15 000 analoga bilder fördelade ungefär 70% dia 24 x 36 och resterande är svartvitt och färgnegativ. Arkivet kompletteras kontinuerligt med renodlade digitala bilder. Då jag är infödd göteborgare har temat, Göteborg, fyrar, kust, natur och sjöfart blivit specialområden. Min fackkunskap inom området förvärvade jag genom att arbeta som speditör och skeppsklarerare, vilket även har gett ett bra kontaktnät. Fördelen är att jag kan mycket om teknik inom transportsektorn och detta ger en grund för bra bilder.

Fotograferingen har utvecklats genom mina studier på Ölands Folkhögskola där jag fick en bred medieutbildning, som även har kompletterats med flera korta specialkurser. Bland mina större projekt är utgivandet av fotoboken Sjöfartsstaden Göteborg och fotografering av bygget av Ostindiefararen Götheborg III från kölsträckning till ankomsten i Kanton. Sjöfartsmuseet hade en utställning om Ostindiefararen där mitt bidrag var ett bildspel. Bejersdorf AB, Galleri Art On och Konstkaféet är ett urval av andra utställningar där jag har varit representerad.

Jag håller gärna föredrag och för närvarande finns det fyra teman som jag visar. De är Sjöfartsstaden Göteborg förändringen 1962 -2013, Fyrar på Västkusten, bygget av Ostindiefararen Götheborg 3 och Ett skepp kommer lastat. Denna föreläsning beskriver kommunikation och logistik kring ett fartygsanlöp.