Bildvisningar

Ett skepp kommer lastat

När ett fartyg kommer till kaj ger detta många arbetstillfällen. Det skall lossas och lastas. Lasten skall distribueras till sina mottagare. Det kan ske på järnväg eller med långtradare.
En del last omlastas till annat fartyg. Detta kräver mycket logistik, människor och maskiner.
Många myndigheter blir inblandade som t.ex. tull, sjöfartsverk, miljö och hälsoskydd m.m.
Jag har själv arbetat som speditör och med hjälp av bilder och egen erfarenhet har jag satt ihop en Power Point presentation som är baserad på 2 x 45 min. Bildvisningen fungerar på många utbildningsområden inom logistik.

Fyrar

Trots att det finns så många tekniska hjälpmedel för navigation har en fyr mycket stor betydelse för tryggheten till sjöss. Många spännande historier har utspelats på och utanför fyrplatserna.

Finns det fyrar som drivs med solceller? Hur ser en Heidenstamsfyr ut? Hur många trappsteg är det i Vinga fyr? Detta och mycket mer berättar jag om under visningen.

Bildvisningen tar c:a 45 min.

Göteborg

Göteborg har genomgått en stor förändring sedan mitten på 1960-talet. Med kamerans hjälp har jag dokumenterat detta så långt som möjligt. Många platser har förändrats helt. Göteborgaren saknar nog mest livet i hamnen och varven. På Hisingen finns en stor hamn som lever och utvecklas hela tiden. Förändringen och mycket annat berättar jag om i mitt föredrag som tar c:a 45 min.

Ostindiefararen Götheborg 3

Det tog 10 år att förverkliga drömmen om en resa till Kina med en Ostindiefarare. Jag hade förmånen att dokumentera bygget från kölsträckning till avfärden mot Kina. Bygget krävde mycket engagemang och tålamod. Många intressanta människor blev involverade i detta spännande projekt som blev mycket uppmärksammat i Kina.

Bildvisningen tar c:a 1 tim